Aktualności

 

Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) przeznaczone jest dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz innych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z naszej Biblioteki. Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną domową Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.

Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz wszystkich studentów, którzy wcześniej studiowali w innych uczelniach.
Studenci zobowiązani są do zaliczenia testu ze szkolenia bibliotecznego on-line w terminie ostatecznym do 30 czerwca 2019 r. i uzyskania jednorazowego wpisu na karcie okresowych osiągnięć w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH. Od lipca do końca września test w wersji elektronicznej będzie niedostęny z powodu aktualizacji bazy.

Uwaga! Brak szkolenia bibliotecznego nie wyklucza aktywnego korzystania z zasobów i usług Biblioteki Głównej ( w tym z wypożyczalni).


44692617 251271582204662 2960099071085248512 n W dniach 22-26 października 2018 r. pracownicy Instytutu Polonistyki i Neofilologii gościli we włoskiej uczelni University Fondazione Unicampus San Pellegrino (Misano Adriatico). Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, dr Ewa Kozak, dr Aldona Borkowska oraz dr Katarzyna Mroczyńska przeprowadziły szereg zajęć dydaktycznych w językach obcych w ramach wymiany kadry akademickiej (Erasmus +). Podczas pobytu w gościnnej uczelni odbyło się spotkanie z pracownikami i studentami w celu prezentacji UPH  oraz rozwoju dalszej współpracy.


box 4Nasza oferta edukacyjna

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na kierunkach: 

 

FILOLOGIA 

specjalności:

język angielski w biznesie z translatoryką

studia stacjonarne i niestacjonarne

 filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi 

studia stacjonarne i niestacjonarne

 lingwistyka stosowana

(planowane uruchomienie)

studia stacjonarne

 

FILOLOGIA POLSKA 

specjalności:

-nauczycielska

-komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ 

- profil praktyczny: logopeda-nauczyciel

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA na kierunkach: 

FILOLOGIA

 specjalności:

język angielski w biznesie z translatoryką

studia stacjonarne i niestacjonarne 

filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi 

studia stacjonarne i niestacjonarne

  FILOLOGIA POLSKA 

-nauczycielska (planowana od roku akademickiego 2019/2020)

-komunikacja społeczna i praca wydawnicza

-filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

roll